• Podpisałem umowę na mobilny internet. W miejscowości, w której mieszkam, nie ma odpowiedniego zasięgu. Czy operator w takim przypadku ponosi odpowiedzialność za nienależyte świadczenie usługi?

W takim przypadku operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte świadczenie usługi. Konsument powinien przed podpisaniem umowy o świadczenie mobilnej usługi dostępu do Internetu sprawdzić, jakie regiony kraju obejmuje zasięgiem sieci dostawca. W przypadku usługi mobilnego Internetu dostawca zobowiązuje się bowiem do zapewnienia abonentowi korzystania z usług i wykonywania połączeń z dowolnego miejsca, ale tylko na obszarze znajdującym się w zasięgu sieci operatora. Usługa dostępu mobilnego oznacza, że nie jest ona związana z konkretną lokalizacją. Świadczenie usług mobilnego Internetu ograniczone jest też możliwościami technicznymi poszczególnych operatorów i ich sieci, nie ma więc gwarancji pokrycia całego terytorium Polski zasięgiem danej sieci.

Możliwość zakwestionowania umowy daje konsumentowi wykazanie, że operator – oferując mu usługę mobilnego Internetu – wprowadził go w błąd co do zasięgu jego sieci, przez co zainteresowany sądził, że może z niej swobodnie korzystać także w swoim miejscu zamieszkania. Wtedy konsument mógłby – na podstawie art. 84 § 1 Kodeksu cywilnego uchylić się od skutków złożonego przez siebie oświadczenia woli (chęci zawarcia umowy), co oznacza w praktyce unieważnienie umowy.

Warto pamiętać, że gdy ewentualny spór na tym tle zostanie przekazany do rozstrzygnięcia przez sąd, to konsument będzie musiał udowodnić, iż został wprowadzony w błąd. Kwestie dowodowe mają w tym przypadku istotne znaczenie praktyczne.

Żródło: UOKiK  (https://uokik.gov.pl/faq_internet.php#faq1345)