Rada Powiatu Słupeckiego na posiedzeniu 28 stycznia 2021 r. przyjęła uchwałę powołującą komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Słupcy.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra w skład komisji wchodzi od trzech do sześciu osób wskazanych przez radę oraz jeden przedstawiciel Rady Społecznej podmiotu leczniczego. Powiatowi radni zdecydowali o powołaniu komisji w składzie 6-osobowym i zaakceptowali jednogłośnie kandydatury Aleksandry Kazuś-Wróblewskiej, Andrzeja Bernata, Czesława Dykszaka, Anny Czerniak i Stefana Stencla.

Członkiem komisji zaproponowanym przez starostę Jacka Bartkowiaka będzie Błażej Górczyński, prezes spółki Pleszewskie Centrum Medyczne. Radę Społeczną SP ZOZ reprezentował będzie natomiast Bogdan Kukulski, radny powiatowy. Zadaniem komisji konkursowej, której przewodniczącym został wicestarosta Czesław Dykszak, będzie teraz opracowanie regulaminu konkursu na dyrektora szpitala.