Wojewoda Wielkopolski po raz kolejny wsparł leczenie chorych na COVID-19 w słupeckim szpitalu poprzez przekazanie 5 urządzeń do wysokoprzepływowej terapii tlenowej.

Działanie tego urządzenia polega na dostarczeniu nawilżonej i podgrzanej mieszaniny gazów z maksymalnym przepływem do 60 l/min (w zależności od pacjenta). Jest to urządzenie, które swoje zastosowanie ma przed respiratorem (tzw. „prerespirator”), a podaż tlenu odbywa się za pomocą wąsów tlenowych. Urządzenia są przeznaczone dla pacjentów, którzy nie wymagają jeszcze użycia respiratora, czyli wspomagania inwazyjnego przy użyciu np. rurki lub maski. Urządzenia stosowane mogą być zarówno w hipoksemii (nadmiernym obniżeniu prężności tlenu) jaki i hiperkapnii (patologicznie podwyższonym ciśnieniu parcjalnego dwutlenku węgla we krwi), co jest potwierdzone badaniami klinicznymi.

Urządzenia przekazane SP ZOZ w Słupcy przez Wojewodę Wielkopolskiego mają wiele zalet w terapii chorych zakażonych koronawirusem. Stanowią najnowszą metodą wsparcia oddechowego pacjenta, pozwalają leczyć chorych poza Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, pomagają zmniejszyć martwą przestrzeń oddechową w płucach, poprawiają wymianę gazową, redukują wysiłek oddechowy, nie wymagają konieczności czasochłonnych i skomplikowanych procesów dezynfekcji pomiędzy pacjentami, a co najważniejsze – pozwalają uniknąć u niektórych chorych wentylacji inwazyjnej (z zastosowaniem respiratora) i powikłań z nią związanych.

Jak poinformował mnie dyrektor SP ZOZ dr Rafał Spachacz, Wojewoda Wielkopolski przekazał również kolejne łóżko elektryczne dla SP ZOZ w Słupcy, przeznaczone dla chorych w stanach klinicznych wymagających wzmożonego nadzoru medycznego.