Oferenci w ramach Konkursu, składają Oferty wyłącznie a pomocą Generatora na formularzu według wzoru w generatorze z w/w strony internetowej (nie ma możliwości składania ofert przez system WITKAC)

Naboru wniosków kończy się w dniu 26.07.2021r o godzinie 12.00 Wszelkie informacje oraz formularz składania wniosków znajdują się na stronie https://pisop.org.pl/wielkopolska-wiara-2021

Po wypełnieniu całej Oferty w generatorze, jej weryfikacji oraz złożeniu (za pomocą przycisku „złóż ofertę” w Generatorze), system zapisuje Ofertę w bazie danych, a oferent otrzymuje możliwość jej wydrukowania. Złożona Oferta automatycznie otrzymuje numer, na który Oferent może się powoływać podczas całego procesu współpracy z Operatorem. 

Każdy Oferent, który wypełni i złoży ofertę w generatorze, otrzyma na adres e-mail, który podał przy logowaniu do Generatora, informację zawierającą potwierdzenie jej złożenia. W przypadku nie otrzymania takiej informacji w ciągu 5 dni od dnia złożenia Oferty, należy pilnie skontaktować się z Centrum PISOP. 

UWAGA! Od momentu złożenia Oferty do podpisania Umowy wymagana jest WYŁĄCZNIE WERSJA ELEKTRONICZNA! NA ETAPIE SKŁADANIA OFERTY NIE ZAŁĄCZA SIĘ ŻADNYCH ZAŁĄCZNIKÓW!   

Podrecznik-nt-tworzenia-projektow

Prezentacja-WW