Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki i Marlena Sierszchulska, dyrektor Szpital w Słupcy prowadzili dziś (08.09.) na miejscowym targowisku akcję promocyjną badań diagnostycznych w ramach programu „Profilaktyka 40+”.
 
Program skierowany jest do osób, które mają 40 lat lub więcej, górna granica wieku nie jest określona. Każdy chętny może i powinien skorzystać z bezpłatnego pakietu w szpitalnym laboratorium, w ramach którego przebadany/a zostanie m.in. w zakresie morfologii krwi obwodowej, stężenia cholesterolu, stężenia glukozy, funkcji wątroby, poziomu kreatyniny i innych parametrów.
 
Pomocy w uzyskaniu e-skierowania udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy – pok. 8 i 15, tel. 63 275 86 51 oraz 63 275 86 28.