W ubiegłym tygodniu (17.02.) w Starostwie Powiatowym w Słupcy odbyło się spotkanie, podczas którego dokonano nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na zadaniu: „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej 3040P pomiędzy m. Powidz a m.  Niezgoda oraz  rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku  Niezgoda – Kochowo” na rzecz Gminy Słupca oraz Gminy Powidz. Stosowne dokumenty podpisali starostowie Jacek Bartkowiak i Czesław Dykszak oraz wójtowie Grażyna Kazuś i Jakub Gwit przy kontrasygnacie skarbników trzech samorządów.