Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 3074P Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice. 
Łączna długość przebudowywanego odcinka wyniesie 1572,75m. Termin składania ofert upływa 2 czerwca o godz. 9:00.

Parametry techniczne jakie uzyska nowa droga to pas ruchu o szerokości 3,00 m, szerokość poboczy – 1,00 m, szerokość chodnika – 2,00 m.

Zakres robót obejmie:
– częściową rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni wraz z podbudowami,
– rozbiórkę istniejących nawierzchni zjazdów utwardzonych wraz z podbudowami,
– frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni,
– rozbiórkę elementów organizacji ruchu i BRD,
– wykonanie nawierzchni jezdni wraz z podbudowami,
– wykonanie nawierzchni chodnika wraz z podbudowami,
– wykonanie nawierzchni opaski utwardzonej wraz z podbudowami,
– wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki wraz z podbudowami,
– wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych bitumicznych wraz z podbudowami,
– wykonanie elementów ulic (krawężniki, oporniki i obrzeża), wykonanie elementów organizacji ruchu i BRD,
– wykonanie elementów odwodnienia drogi (wpusty, przykanaliki, kolektor, studnie rewizyjne).