W Starostwie Powiatowym w Słupcy odbyła się dziś (09.11.) Rada Budowy dotycząca drogi powiatowej Smolniki Powidzkie – Powidz wraz z budową obwodnicy Powidza i Przybrodzina.

Podczas narady przedstawiono założenia projektowe dotyczące lokalizacji i przebiegu dróg. Na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku wstępny projekt ma być zaprezentowany na spotkaniu z mieszkańcami Powidza, Przybrodzina i Smolnik. Odbędzie się ono z udziałem wykonawcy inwestycji, projektanta i przedstawicieli Urzędu Gminy w Powidzu. Powiat reprezentował będzie wicestarosta Czesław Dykszak, który w imieniu Zarządu Powiatu koordynuje inwestycje drogowe.

Dzisiejsza Rada Budowy została zwołana ze względu na strategiczne znaczenie dla terminowości realizacji przedmiotowej inwestycji. Wzięli w niej udział przedstawiciele zarządcy dróg powiatowych, projektanta, wykonawcy i UG Powidz. Naradzie przewodniczył wicestarosta Czesław Dykszak.

Przypomnijmy, że inwestycja ta po budowie nowej drogi powiatowej Niezgoda-Powidz oraz rozbudowie drogi od Niezgody do Kochowa to kolejny etap budowy dróg obronnych w powiecie.

Zadanie obejmuje 2 etapy:

Etap 1: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3040 P na odcinku Smolniki Powidzkie – Hutka;

Etap 2: Budowa nowego odcinka drogi na odcinku Hutka – Powidz.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec 2023 roku.