ZGŁOSZENIA NA RAJD – OD 4 MAJA DO 16 MAJA 2018 R.

PROSIMY WYDRUKOWAĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA (poniżej do pobrania)

KARTA ZGŁOSZENIA Regulamin Rajdu Rowerowego 

Kartę prosimy dostarczyć osobiście do siedziby Starostwa Powiatowego w Słupcy, pok. 30 Wydział Strategii Rozwoju Turystyki i Promocji lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa; 62-400 Słupca ul. Poznańska 20