Finansowanie infrastruktury drogowej było tematem spotkania starosty Jacka Bartkowiaka i wicestarosty Czesława Dykszaka z wójtami i burmistrzami gmin Powiatu Słupeckiego. Do dyskusji o przyszłości dróg samorządowych zaproszono przedstawicieli Rady Powiatu: przewodniczącego Piotra Gałana, szefa Komisji Budżetu Andrzeja Kasprzyka i lidera Klubu PSL, Mariusza Króla.

Samorządowcy zostali poinformowani o inwestycjach realizowanych przez powiat, na które pozyskano dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Niebawem ruszą prace przy przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3055P na odcinku Młodojewo – Młodojewo Parcele – droga wojewódzka nr 263, na którą rozstrzygnięto niedawno przetarg. Wykonawcą inwestycji będzie firma Trans – Bruk Marek Begier z Nekli, która 14 czerwca przejmie od Powiatowego Zarządu Dróg plac budowy. Koszt zadania wyniesie niespełna 4 mln zł. Wstępnie wyłoniony został również wykonawca na przebudowę drogi powiatowej 3090P na odcinku Jaroszyn – Ląd. Jest nim firma MK „Stella” Konrad Marek z Koła, która zrealizuje projekt za 5,5 mln zł. Oferta jest obecnie sprawdzana pod względem formalnym i jeśli wszystkie warunki zostaną potwierdzone, zawarta zostanie umowa i przekazany plac budowy. Za kilka dni (15.06.) rozstrzygnięty zostanie również przetarg na przebudowę drogi powiatowej 3050P w miejscowości Giewartów o długości 995,84 m. Inwestycja obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i chodnika, dobudowę ścieżki rowerowej, remont kanalizacji deszczowych i odtworzenie terenów zieleni. Ścieżka rowerowa stanowi integralną cześć powiatowego zadania „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Słupca – Kosewo”, o łącznej długości ponad 13km.

Jeszcze w tym roku samorząd powiatowy wspólnie z gminą Słupca chce zrealizować budowę 197 m chodnika w Kotuni, na który posiada aktualny projekt. W przyszłym roku natomiast, do realizacji ma zostać zgłoszone zadanie przebudowy drogi na odcinku Piotrowice – Słomczyce, do końca zabudowań w kierunku Sierakowa, a także niespełna kilometrowy odcinek Kosewo – Lipnica. W przypadku pierwszego zadania, deklarację partycypacji w dofinansowaniu wkładu własnego zgłosiły gminy Słupca i Strzałkowo. Do drugiego zadania chcę dołożyć się Gmina Ostrowite.

Udział wkładu własnego deklarowany przez samorządy gmin jest bardzo istotnym elementem stwarzającym większe możliwości skorzystania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W opracowaniu są projekty realizacji kolejnych zadań we współpracy z gminami. Jednym z nich jest przebudowa drogi 3033P Orchowo – Osówiec, gdzie samorząd gminy zadeklarował 50 % udział w finansowaniu zadania. Kolejnym jest droga Powidz – Ostrowo, gdzie gmina deklaruje współudział wkładu własnego w pełnym zakresie.

Ponadto w opracowaniu są również projekty na drogę Słupca – Jaroszyn oraz Ląd – Zagórów. Zgłoszono też wnioski na rok 2022 na dofinansowanie z RFRD trzech przejść dla pieszych, które zostały zaakceptowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Wartość dofinansowania na każde z nich to 200 tys. zł, do 80 % kosztów kwalifikowanych. Ostateczne rozpatrzenie i zatwierdzenie zadań pozostaje obecnie w kompetencjach Ministerstwa Infrastruktury.

Podczas spotkania wskazano również, że na odcinkach dróg znajdujących się poza terenem zabudowy, gdzie nie zachodzi konieczność budowy kanalizacji deszczowej, można by realizować zadania remontowe zamiast przebudowy czy rozbudowy. Pozwoliłoby to na redukcję kosztów i zwiększenie zakresu remontów.

Współpraca z samorządami gmin w zakresie poprawy jakości dróg w powiecie będzie miała charakter długofalowy. Plany modernizacji infrastruktury przygotowywane będą również na lata 2023 – 2028.