Opublikowano wyniki kolejnego Rankingu Liceów Ogólnokształcących. Słupeckie Liceum kolejny raz znalazło się wśród najlepszych w kraju, zajmując 59. miejsce w Wielkopolsce i 667. w Polsce.

Od 2013r. słupeckie liceum 6 razy zostało uhonorowane tytułem  brązowej szkoły (2013r., 2015r., 2018r., 2020r.,2021r., 2022r.) i 1 raz – srebrnej szkoły (2019r.) przyznawanym  najlepszym  liceom w Polsce. W rankingu Perspektyw LO notowane jest  od 2006r.  Do  sporządzenia rankingu wykorzystuje się  dane ze źródeł zewnętrznych, czyli protokołów komitetów głównych olimpiad oraz zestawień wyników matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych opracowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Aktualnie do pozycjonowania liceów  bierze się pod uwagę 3 kryteria: olimpijczycy (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) i  z przedmiotów dodatkowych (45%) ; w rankingu techników istnieje dodatkowo kryterium wyników egzaminu zawodowego. W rankingu liceów honoruje się 1000 najlepszych liceów w kraju, a w rankingu techników – 500  tego typu szkół.  Warto pamiętać, że wszystkie szkoły, które znalazły się  w rankingu, musiały spełnić wysokie „kryteria wejścia”: m.in. wyniki matury z języka polskiego nie mogły być niższe niż 0,75 średniej krajowej. Miejsca zajmowane przez LO    w rankingu w Wielkopolsce w ostatnich latach to: 2011 r. -30, 2012 r. – 46, 2013 r. – 41, 2014 r. – 51, 2015 r. – 27, 2016 r. – 43, 2017 r. – 49, 2018 r. – 28, 2019 r. – 35, 2020 r. – 57, 2021 r. – 59. W bieżącym roku także 59 miejsce.

 „Nie ekscytując się nadmiernie rankingami, bo przecież nie one decydują o tym, czy szkoła jest bardziej czy mniej dobra, cieszymy się, że znaleźliśmy się w grupie najlepszych liceów w kraju, co jest dla nas dużym wyróżnieniem. Przy okazji szczere gratulacje drugiemu w powiecie, zaprzyjaźnionemu, liceum ogólnokształcącemu w Zagórowie, które również znalazło się w rankingu. Na koniec zapraszam do zapoznania się z losami naszych absolwentów publikowanymi na stronie szkoły, ponieważ one również  świadczą o  jakości edukacji w naszym liceum” – skomentował wyniki dyrektor LO Tadeusz Raczkowski.