Siedem zniczy symbolizujących światła menory zapłonęło dzisiaj (27.01.) przed budynkiem dawnej Synagogi przy ul. Bóźniczej w Słupcy. Po raz trzynasty Muzeum Regionalne we współpracy z parafią pw. Św. Wawrzyńca oraz Zespołem Szkół Ekonomicznych zorganizowało lokalne obchody Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu. Wziął w nich również udział starosta Jacek Bartkowiak.
 
Centralne uroczystości ekumeniczne odbyły się 17 stycznia w Siedlcach pod hasłem „Przejście Pana: Dziś wychodzicie”. Dzień Judaizmu jest bowiem świętem obchodzonym w Kościele Katolickim, które zostało ustanowione przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku. „Bez znajomości judaizmu nie zrozumiemy chrześcijaństwa” – te słowa arcybiskupa Grzegorza Rysia, przewodniczącego Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem wypowiedziane w Siedlcach, wybrzmiały również podczas słupeckich uroczystości.
 
Zapalaniu zniczy przez młodzież szkolną towarzyszyła modlitwa o pokój na świecie, zwłaszcza w Ukrainie, ale także o umiejętność bycia razem pomimo różnic, o szukanie tego co nas łączy, a nie dzieli. Modlitwę poprowadził ks. Maciej Sławinowski ze słupeckiego „Wawrzyńca”.
 
Ostatnim akcentem obchodów pod budynkiem dawnej Synagogi było wspólne odczytanie „Pieśni Miriam” z Księgi Wyjścia. Dalsza część uroczystości odbyła się w auli ZSE, gdzie zaplanowano spotkanie z Bartłomiejem Grzanką – kierownikiem Muzeum Byłego obozu niemieckiego Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, który przybliżył tragiczną historię pierwszego obozu zagłady, na zajętych przez okupanta niemieckiego, ziemiach polskich.