Folklor stanowi obszerną część kultury ludowej, jest trwałą wartością, którą należy podtrzymywać i propagować.

Mając na uwadze popularyzację dorobku artystów ludowych oraz promocję polskich wartości kulturowych organizujemy Spotkania z Folklorem – festiwal zespołów i twórców ludowych, których głównym celem jest zachowanie regionalnych tradycji ludowych i ich prezentacja szerokiej publiczności, jak również przybliżenie widzom kultury ludowej regionu.

Poprzez Spotkania z Folklorem chcemy umożliwić pokazanie bogactwa kultury regionalnej, ciekawych pomysłów na jej propagowanie, chcemy również by było to miejsce prezentacji ludzi, którzy ją tworzą.

Podczas Spotkań z Folklorem występują zespoły ludowe z całego województwa Wielkopolskiego, a ich repertuar obejmuje taniec i muzykę ludową. Oprócz rodzimych i lokalnych zespołów swą twórczość zaprezentowali również artyści
z Cypru, Węgier i Ukrainy.

Spotkania z Folklorem to impreza spełniająca funkcję edukacyjną oraz promującą tradycję, ponieważ podczas jej trwania zobaczyć można warsztaty twórców ludowych prezentujących swoje wyroby: haftowane obrusy, serwetki, gliniane garnki, koszyki wiklinowe, potrawy regionalne.

Tego typu spotkania integrują społeczeństwo powiatu i cieszą się dużym zainteresowaniem, a przede wszystkim propagują tradycje i kulturę region