W Żerkowie w powiecie jarocińskim rozpoczęły się dziś (05.07.) obrady Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego. W posiedzeniu uczestniczy starosta słupecki Jacek Bartkowiak.

Podczas dwudniowych rozmów, włodarze powiatów poruszą szereg problemów z jakimi borykają się jednostki samorządu terytorialnego II stopnia. Będzie to również okazja do wymiany doświadczeń i wypracowania wspólnego stanowiska wobec omawianych kwestii, które ostatecznie adresowane jest m.in. do władz centralnych.

W agendzie pierwszego dnia obrad znalazły się sprawy związane z sytuacją finansową Domów Pomocy Społecznej. W panelu wezmą udział: Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Domów Pomocy Społecznej.

Omówione zostaną także działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa ASF oraz ptasiej grypy na terenie województwa wielkopolskiego. Temat zreferuje Andrzej Żarnecki – Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Wielkopolscy starostowie spotkają się ponadto z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego, aby zapoznać się z możliwościami finansowania inwestycji samorządowych.

Drugiego dnia konwentu odbędzie się spotkanie z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim oraz Tomaszem Małyszką – Dyrektorem Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu, które dotyczyć będzie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w Wielkopolsce.

Obecność Agnieszki Pachciarz – Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Remigiusza Pawelczaka – Prezesa Wielkopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, będzie z kolei okazją do omówienia sytuacji publicznej służby zdrowia.