Starostowie Jacek Bartkowiak i Czesław Dykszak spotkali się dzisiaj (29.06.) z przedstawicielami amerykańskiej fundacji Kaplan Foundation, wspierającej obecność żołnierzy US Army w krajach sojuszniczych działaniami charytatywnymi i kulturalnymi.
 
Motto fundacji, skupiającej m.in. byłych żołnierzy, to „Facta non verba” – „Czyny, nie słowa”.
Prowadzone rozmowy dotyczyły potencjału gospodarczego powiatu słupeckiego, działań lokalnych władz w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej i możliwości inwestycyjnych w pobliżu powidzkiej bazy wojskowej. Goście zainteresowani byli kwestią pomocy, udzielanej przez powiat uchodźcom ukraińskim. Interesował ich również potencjał demograficzny powiatu, zwłaszcza pod kątem możliwości zatrudnienia.