Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki powołał dziś (31.08.) nowy skład Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.
 
W skład organu doradczego i opiniodawczego starosty w kadencji 2023 – 2027 weszli:
 
– Jolanta Marciniak,
– Marta Graczyk,
– Ewa Wisła,
– Jan Gorzkowski,
– Irena Jaworska.
 
W uroczystości uczestniczyła dyrektor Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy Karolina Kowalska, jako przedstawiciel instytucji realizującej zadania pomocy społecznej należące do powiatu.