Decyzją Prezesa Rady Ministrów zatwierdzona została lista stypendystów w województwie wielkopolskim na rok szkolny 2022/2023. Ośmioro uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium otrzymali:

Olaf Andrzejewski – uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy,

Kacper Walicki – uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie,

Wiktoria Struszczyk – uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie,

Kacper Kapuścik – uczeń Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. W. Sikorskiego w Słupcy,

Julia Szkudlarek – uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. W. Sikorskiego w Słupcy,

Adrian Kacper Nowak – uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy,

Wiktoria Hinz  – uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy,

Paulina Król – uczennica Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.

Stypendium wynosi 300,00 zł miesięcznie i jest wypłacane w dwóch ratach na konto bankowe ucznia.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy, życząc kolejnych sukcesów w nauce.