W skromniejszej oprawie niż zwykle uczczono dziś w Słupcy 230. rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 r. – Konstytucji 3 Maja.
 
Tegoroczne obchody, podobnie jak poprzednie, odbyły się bez udziału mieszkańców i tradycyjnej parady, która po nabożeństwie maszerowała z kościoła p.w. św. Wawrzyńca pod Pomnik Wolności. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią, dzisiejsze uroczystości celebrowali głównie przedstawiciele władz samorządowych, którzy wzięli udział we Mszy Św. sprawowanej przez ks. dziekana Tomasza Rysia. Po nabożeństwie delegacje samorządowców złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Wolności.
Dzisiejsze obchody były również okazją do uhonorowania osób i organizacji zasłużonych dla miasta i powiatu. W uznaniu zasług, Herbową Tarczą Słupcy wyróżniony został Władysław Filipczak, nauczyciel, społecznik, działacz sportowy, redaktor naczelny „Gazety Słupeckiej”.
Odznakę „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” nadano natomiast Słupeckiemu Klubowi Piłkarskiemu, będącemu spadkobiercą wiekowej tradycji futbolowej na Ziemi Słupeckiej.