W sali konferencyjnej słupeckiego SP ZOZ podsumowano dziś (19.06.) dwa ważne projekty inwestycyjne realizowane przez szpital w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy.
 
Jednym z nich była termomodernizacja placówki zrealizowana kosztem 14 mln zł, dzięki której szpital zaoszczędzi rocznie setki tysięcy zł na energii elektrycznej i cieplnej. Jak mówił podczas spotkania dyrektor Maciej Sobkowski, w przypadku prądu będzie to 900 tys. zł w skali roku, w przypadku ciepła 800 tys. zł. Znaczna część kosztów inwestycji została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy niespełna trzymilionowym wkładzie własnym szpitala.
 
Drugim zakończonym zadaniem było, wsparte środkami Unii Europejskiej w kwocie 5 107 033,85 zł, wzmocnienie i unowocześnienie szpitala w warunkach kryzysu popandemicznego. Za pozyskane środki jednostka zakupiła spory arsenał nowoczesnego sprzętu.
 
Podczas uroczystej konferencji podsumowującej zakończenie ważnych inwestycji obecni byli członkowie Zarządu Powiatu: Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki , Czesław Dykszak – wicestarosta, Aleksandra Kazuś-Wróblewska i Andrzej Bernat, radni powiatu, ponadto przedstawiciele samorządów gminnych, instytucji współpracujących, wykonawcy oraz kadra i personel szpitala.
 
Spotkanie było też okazją do prezentacji nowego ambulansu, który kilka dni temu trafił do słupeckiej lecznicy. W obecności zaproszonych, pojazd poświęcił proboszcz parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Słupcy ks. Tomasz Ryś.
 
Tekst i zdjęcia: Biuro Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Słupcy.