Na ostatnim (02.03.) posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ jej członkowie pozytywnie zaopiniowali rozszerzenie zakresu działania placówki poprzez utworzenie przyszpitalnej poradni chirurgicznej, poradni psychologicznej dla dzieci, przystąpienie szpitala do programu Profilaktyka 40 Plus, Krajowej Sieci Kardiologicznej i Koordynowanej Opieki w podstawowej opiece zdrowotnej.

Jak poinformował dyrektor SP ZOZ dr Maciej Sobkowski, szpital przystąpi do ogłaszanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia konkursów w tych zakresach. Rozstrzygnięć można się spodziewać w ciągu najbliższych kilku tygodni.