Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Schemat II Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy. 

Zakres projektu: Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w 19 obiektach Powiatu Słupeckiego. Projekt swym zakresem obejmował następujące budynki:

– Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy (budynek główny i budynek warsztatów),

– Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy (1 budynek), 

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie (1 budynek),

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy (1 budynek), 

– Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy (1 budynek),

– Dom Pomocy Społecznej w Skubarczewie (1 budynek),

– Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie (4 budynki),

– Zespół Placówek Wspierania Rodziny „Szansa”(4 budynki),

– Starostwo Powiatowe w Słupcy (3 budynki),

– obiekt Powiatu przy SP ZOZ (1 budynek).

W poszczególnych budynkach zostały wykonane prace termomodernizacyjne, zmniejszające straty ciepła. Wśród prac termomodernizacyjnych wymienić można:

– w trzech obiektach, wykonanie instalacji solarnej wraz z wodooszczędną armaturą,

– modernizację instalacji c.o,

– ocieplenie: ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych przyziemia, ścian zewnętrznych piwnic, stropodachu, stropu poddasza, ocieplenie i wymiana dachu (w uzasadnionych przypadku –płyty azbestowo styropianowe), 

– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

– inne prace towarzyszące, niezbędne do osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego, pozytywnie wpływające na polityki horyzontalne, zwiększające bezpieczeństwo użytkowników obiektu i ułatwiające przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym.

Wartość projektu: 8 475 332,57 zł

Przyznana dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 153 233,67 zł

Okres realizacji: 2009 – 2014 r.

pastedGraphic.png

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013