Wizja terenowa odbyła się wczoraj (11.10.) na drodze powiatowej nr 3074P z Piotrowic do Słomczyc, gdzie trwa przebudowa ponad 1,5 kilometrowego odcinka.
 
W trakcie oględzin trwały prace związane z układaniem kruszywa stabilizującego podłoże pod przyszłą jezdnię. Na przebudowywanym odcinku zaplanowano częściową rozbiórkę istniejącej nawierzchni wraz z podbudowami, częściowe frezowanie i rozbiórkę elementów organizacji ruchu i BRD. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni oraz zjazdów indywidualnych wraz z podbudowami, powstaną też nowe elementy organizacji ruchu. W obszarze zabudowy jednorodzinnej wybudowany będzie chodnik. Jezdnia będzie szersza niż dotychczas i na całej długości jej szerokość wyniesie 6 m.
 
Wczorajszy rekonesans w miejscu prac drogowych przeprowadzili starostowie Jacek Bartkowiak i Czesław Dykszak w towarzystwie dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Michała Klotschke i Inspektora Nadzoru Jarosława Biernacika.
 
Prowadzona inwestycja ma zostać zrealizowana do końca bieżącego roku.