Odcinek drogi powiatowej nr 3051P Kosewo – Lipnica to kolejna inwestycja poprawiająca jakość infrastruktury drogowej w powiecie.
 
Na drodze trwają właśnie prace związane z układaniem podbudowy z kruszywa pod docelową nawierzchnię bitumiczną jezdni. Prowadzone są również prace profilujące przydrożny rów, który posłuży właściwemu odwodnieniu drogi.
 
Wizję terenową na placu budowy przeprowadził dziś (17.08.) Michał Klotschke, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, który poinformował, że prace budowlane odbywają się zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę.
 
Foto: Michał Klotschke