20 kwietnia 2022 r. w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy odbyły się posiedzenia  dwóch komisji konkursowych, których celem było wyłonienie kandydatów na dyrektorów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.

Komisja konkursowa po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami stwierdziła, że kandydaci spełniają wszystkie wymagania określone w ogłoszeniach o konkursach i tym samym podjęła uchwałę o dopuszczeniu kandydatów do postępowania konkursowego.

                   W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, po przeprowadzonych rozmowach oraz ocenie merytorycznej, komisje wyłoniły kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół. Zostali nimi obecnie pełniący tę funkcję. Pani Małgorzata Iwanicka została wybrana kandydatem na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Zagórowie oraz Pan Stanisław Marek Kłaniecki – kandydatem na stanowisko dyrektora Zespołu szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy.

                   Na jednym z najbliższym posiedzeń Zarząd Powiatu Słupeckiego podejmie uchwały o zatwierdzeniu konkursów, a następnie o powierzeniu funkcji kierowniczej dyrektorom na kolejne pięć lat szkolnych.

                   Przypomnijmy również, że dnia 6 kwietnia 2022 r. odbyło się postępowanie konkursowe, podczas którego komisja wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy. Tak, jak w przypadku dwóch pozostałych, tutaj również kandydatem została wybrana dotychczasowa Pani dyrektor Anna Mydłowska.