Upłynął termin zgłaszania ofert w ogłoszonym przez Zarząd Powiatu konkursie na dyrektora słupeckiego szpitala.
Swoje aplikacje złożyło trzech kandydatów, którzy zostaną poddani weryfikacji przez komisję konkursową. Ma ona na to 28 dni. Powiadomienie kandydatów o wynikach konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od ostatniego posiedzenia komisji. Osoby ubiegające się o stanowisko dyrektora SP ZOZ w Słupcy to: Piotr Czerwiński-Mazur, ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych szpitala w Słupcy; Adam Jasiński, wiceprezes Szpitala Powiatowego Sp. z o.o we Wrześni w latach 2011-2014 oraz Michał Ogrodowicz, były dyrektor szpitala w Gnieźnie.