Dziś w starostwie powiatowym została podpisana umowa przedstawicieli zarządu powiatu słupeckiego z wykonawcą, na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) oraz przeprowadzenie kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Niezgoda – Sierakowo oraz budowa nowego odcinka drogi Sierakowo – DK92 – Autostrada A2.

🚧 Wartość umowy, która definitywnie rozpoczyna pracę nad budową łącznika pomiędzy Niezgodą a autostradą A2 to 1 091 625,00 złotych brutto

🚧 Wykonawcą jest firma PRACOWNIA PROJEKTOWA Witold Orczyński z Poznania

🚧 Termin wykonania: 21 miesięcy od dnia zawarcia umowy

🚧 Program Funkcjonalno-Użytkowy ma określić m.in. dokładny przebieg planowanej nowej drogi powiatowej

🚧 Opracowanie dokumentacji jest częścią największej w historii powiatu słupeckiego inwestycji – wartej około 250 milionów złotych.