Dziś w starostwie powiatowym została podpisana umowa przedstawicieli zarządu powiatu słupeckiego z wykonawcą, na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) oraz przeprowadzenie kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3040P na odcinku Niezgoda – Sierakowo oraz budowa nowego odcinka drogi Sierakowo – DK92 – Autostrada A2.

? Wartość umowy, która definitywnie rozpoczyna pracę nad budową łącznika pomiędzy Niezgodą a autostradą A2 to 1 091 625,00 złotych brutto

? Wykonawcą jest firma PRACOWNIA PROJEKTOWA Witold Orczyński z Poznania

? Termin wykonania: 21 miesięcy od dnia zawarcia umowy

? Program Funkcjonalno-Użytkowy ma określić m.in. dokładny przebieg planowanej nowej drogi powiatowej

? Opracowanie dokumentacji jest częścią największej w historii powiatu słupeckiego inwestycji – wartej około 250 milionów złotych.