Starostwo Powiatowe w Słupcy informuje o kontynuacji prac nad realizacją nowej inwestycji na sieci dróg powiatowych. Rozbudowywana droga powiatowa 3040P na odcinku Niezgoda-Sierakowo i budowany nowy odcinek drogi powiatowej Sierakowo – DW466 w całości będą stanowić drogę dojazdową do Autostrady A2.

Po pierwszych konsultacjach społecznych, gdzie zaprezentowano dwa warianty inwestycyjne, w wyniku protestów społeczeństwa, liczbę wariantów zwiększono do sześciu.

Szczegółowe rozwiązania omówione zostaną na konsultacjach społecznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5 – w dniu 8 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00.

Planowane zadanie to kontynuacja inwestycji na sieci dróg powiatowych w rejonie lotniska wojskowego w Powidzu. Budowane obecnie drogi, jak i ta planowana, to drogi publiczne – powiatowe, które służyć będą i zagwarantują sprawne przemieszczanie się kolumn ciężkiego, wielkogabarytowego sprzętu Sił Zbrojnych RP i Wojsk Sojuszniczych z kierunku autostrady A2 i drogi krajowej nr 92 do Powidza.

Inwestorem jest Powiat Słupecki ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko wykonuje: Pracownia Projektowa ARCHIDROG Witold Orczyński ul. Grunwaldzka 21 Poznań.