W związku z masowym występowaniem groźnego szkodnika sosny (borecznik sosnowiec), w dniach od 20 sierpnia do 30 września 2021 roku na terenie Leśnictwa Stawisko i Leśnictwa Kamień (okolice miejscowości Wierzchy, Tomice-Młynik, Kolonia Janowska, Anielewo, Grądzeń) zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ochronny w drzewostanach sosnowych.

Zabieg przeprowadzony zostanie przy użyciu insektycydu DIMILIN 480 SC (INSEKTYCYD o działaniu żołądkowym). Po zakończeniu zabiegu obowiązuje 24 godzinny zakaz zbioru runa leśnego.