W Starostwie Powiatowym odbywa się dziś (22.02.) Forum Rolnicze Powiatu Słupeckiego. Jest to jedno z cyklu spotkań odbywających się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka. Organizatorem jest Wielkopolska Izba Rolnicza we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi.

Podobne fora odbędą się również w pozostałych powiatach województwa wielkopolskiego. Tegoroczna edycja jest XV z kolei, którą corocznie organizuje samorząd rolniczy. Spotkanie zorganizowano w formie hybrydowej ze względu na panującą sytuację pandemiczną.

Forum rolnicze jest płaszczyzną wymiany informacji na temat aktualnych problemów wsi i rolnictwa. Tematyka tegorocznego cyklu forów koncentruje się m.in. wokół Krajowego Planu Strategicznego i wymogów związanych z wdrażaniem tzw. Zielonego Ładu, działaniami uruchamianymi przez ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, współpracą ze szkołami kształcącymi w kierunkach rolniczych czy instrumentami finansowania rolnictwa. Nie zabraknie też tematów związanych ze współpracą z Kołami Gospodyń Wiejskich i Kółkami Rolniczymi czy ubezpieczeń wzajemnych w ograniczaniu ryzyka działalności.

W każdym powiecie poruszone zostaną także lokalne problemy wynikające ze specyfiki rolnictwa danego regionu. Tych nie brakuje także w powiecie słupeckim, w którym ponad 75 procent powierzchni przeznaczone jest na potrzeby gospodarki rolnej.

W dzisiejszym forum udział bierze m.in. starosta Jacek Bartkowiak.