O możliwościach wzajemnej współpracy lokalnych przedsiębiorców, samorządu oraz polsko – amerykańskich jednostek wojskowych w Powidzu rozmawiano dzisiaj (27.09.) w powidzkim Domu Kultury podczas warsztatów zorganizowanych przez Gminę Powidz, Poland – U.S. Operations i Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.
 
Tematyka dotyczyła m.in. systemu zamówień publicznych wojsk USA w Polsce, a także wspólnych relacji w zaspokajaniu potrzeb zarówno wojska jak i społeczności lokalnej. Szanse dla lokalnych przedsiębiorców z wykorzystaniem narzędzi prawnych służących zamówieniom jednostek wojskowych przedstawił Ronald Farkas, szef spółki Poland U.S. Operations, która zajmuje się przygotowaniem i realizacją projektów obronnych i logistycznych oraz wspiera wojskowe i rządowe programy militarne.
 
Przemysław Piechocki, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych przybliżył możliwości opartej na wzajemności lokalnej współpracy z wykorzystaniem wsparcia Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej.
 
Podczas warsztatów, stronie wojskowej zaprezentowały się również lokalne podmioty gospodarcze oraz usługodawcy.
 
W spotkaniu wziął udział Jacek Bartkowiak-starosta słupecki, który wspomniał o możliwościach współpracy z tutejszym szpitalem w zakresie świadczenia usług zdrowotnych amerykańskim żołnierzom.