Gminne obchody Dnia Strażaka w Szyszłowie w gm. Ostrowite, które odbyły się 7 maja, połączone były z uroczystym przekazaniem i poświęceniem samochodu strażackiego. W uroczystości wziął udział starosta Jacek Bartkowiak, który podziękował druhom ochotnikom za ich codzienną pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Druhny i druhowie, dziękujemy!