Na podstawie złożonych wniosków Wojewoda Wielkopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 163 placówkom wychowania przedszkolnego, 200 szkołom i 4 filiom bibliotek pedagogicznych.

Wśród szkół rekomendowanych do otrzymania wsparcia znalazły się dwie szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Słupecki. Są to: Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy oraz Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy.  Obie szkoły otrzymają dofinansowanie w wysokości 12 000,00 zł. Zostanie ono przeznaczone na:

– zakup książek będących nowościami pedagogicznymi i niebędących podręcznikami,

– zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych,

– realizację zadań promujących czytelnictwo.