Powiat Słupecki, w ramach realizacji projektu pn.: „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” dofinansowanego z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z dniem 1 września 2023 r. zatrudnił Powiatowego Doradcę Klimatycznego.

Odbiorcami działań Powiatowego Doradcy Klimatycznego są mali i średni przedsiębiorcy (MŚP), działający na terenie powiatu słupeckiego lub chcący uruchomić swoje działania. Doradca klimatyczny będzie udzielał bezpośredniego wsparcia i doradztwa w zakresie transformacji energetycznej przedsiębiorstwa – od energetyki opartej na węglu, do wykorzystania rozwiązań neutralnych klimatycznie, rozwoju OZE, modernizacji zmniejszających zapotrzebowanie na energię pierwotną. Powiatowy Doradca Klimatyczny będzie również pomagał przedsiębiorcom w pozyskaniu przez nich środków na przeprowadzenie wymaganych inwestycji realizujących cele zawarte Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.

Zainteresowanych przedsiębiorców zachęcamy do współpracy z Powiatowym Doradcą Klimatycznym, który urzęduje od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30, w Budynku Starostwa Powiatowego w Słupcy, wejście C, pokój nr 41.