W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej zastępcą dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie została Barbara Hofman. Swoje obowiązki pełni od 7 kwietnia br.
 
Nowa wicedyrektor objęła stanowisko po Bożenie Barej, która w lutym tego roku przeszła na emeryturę po 44 latach pracy w DPS.
 
Barbara Hofman związana jest ze strzałkowskim Domem Pomocy Społecznej od prawie 30 lat. Pracę zaczynała jako opiekun, później była pracownikiem socjalnym, w kolejnych latach pełniła funkcję koordynatora zespołu gospodarczego, a także koordynatora zespołu opieki i terapii.
 
Dziś (11.04.) w starostwie odbyło się spotkanie kierownictwa DPS-u ze starostą Jackiem Bartkowiakiem, podczas którego dyrektor Artur Cygan przedstawił swoją zastępczynię.