Powiat Słupecki oraz Stowarzyszenie “Z wiatrem i pod wiatr” zostały wyróżnione NAGRODĄ PRZYJAZNEGO BRZEGU za sfinansowanie i wykonanie oznakowania nawigacyjnego na Jeziorze Powidzkim. Konkurs zorganizowało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Polski Związek Żeglarski. Honorowy patronat objął Minister Sportu i Turystyki.

Kilkadziesiąt zgłoszeń rekomendujących różne formy aktywności na rzecz turystyki wodnej napłynęło do organizatorów tegorocznej edycji Nagrody Przyjaznego Brzegu. Zgłaszano obiekty infrastrukturalne, ale także samorządy szczególnie aktywne na polu promocji turystyki, organizatorów imprez wodniackich, działań ekologicznych, fotografów, edytorów, animatorów kultury, a także pisarzy i poetów. Wspólnym mianownikiem tych podmiotów jest miłość do turystyki wodnej, poszanowanie przyrody, zrównoważonego rozwoju oraz działania na rzecz lokalnych społeczności.

Grand Prix konkursu otrzymało Państwowe Gospodarstwo Wodne “Wody Polskie”, wśród pozostałych 17 laureatów znalazł się Powiat Słupecki wspólnie ze Stowarzyszeniem “Z wiatrem i pod wiatr”.

Gala wręczenia laurów odbyła się w minioną sobotę (14.08.) w Toruniu, podczas corocznego Festiwalu Wisły.

 

Na zdjęciu od lewej: Mateusz Wojciechowski – wójt Gminy Ostrowite, Jacek Smuszkiewicz – Stowarzyszenie „Z wiatrem i pod wiatr”, Jakub Gwit – wójt Gminy Powidz, Jacek Bartkowiak – starosta Powiatu Słupeckiego.