Na mocy Decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 sierpnia 2021 roku Dyrektor Szpitala Zarządzeniem nr 23/2021 z dnia 20.08.2021 roku przywrócił odwiedziny pacjentów przebywających w Oddziałach Szpitalnych oraz w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym. Odwiedziny możliwe są po spełnieniu określonych warunków.

Pacjentów przebywających w Oddziałach Szpitalnych oraz w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym mogą odwiedzać osoby:

  • zaszczepione przeciwko COVID-19,

Osoba , która otrzymała pełny cykl szczepienia przeciwko COVID-19 i której wystawiono Unijny Certyfikat COVID z tytułu bycia zaszczepionym szczepionką oraz upłynęło co najmniej 14 dni i nie więcej niż 365 dni od podania ostatniej dawki szczepionki.

  • niezaszczepione przeciwko COVID-19, które posiadają negatywny wynik testu PCR lub negatywny wynik testu antygenowego,

Osoba, która wykonała test nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin i posiada dokument potwierdzający wykonanie testu w tym terminie.

  • niezaszczepione przeciwko COVID-19, które przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Osoba u której minęło od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR potwierdzającego zakażenie i posiada Unijny Certyfikat COVID z tytułu przejścia choroby.

Odwiedziny pacjenta na terenie placówki przez w/w osoby możliwe są przy zachowaniu wymaganego reżimu sanitarnego.

1. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).

2. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do przeprowadzenia dokładnej dezynfekcji rąk (min. 30 sek ), niezwłocznie po wejściu do podmiotu leczniczego.

3. Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos.

4. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie przez osobę odwiedzającą możliwe jest po uprzednim (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnym umyciu i/lub zdezynfekowaniu przez nią rąk.

5. Podczas wizyty należy unikać gromadzenia się w jednym miejscu oraz bardzo bliskiego kontaktu z pacjentem, jak: przytulanie, uściski, pocałunki.

6. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby.

7. Niezbędna jest rejestracja osób odwiedzających (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego pacjenta). – niezwłocznie po wejściu do głównego budynku szpitala.

Ze względu na wysokie ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2 pozostaje utrzymany zakaz odwiedzin pacjentów przez osoby niezaszczepione, które nie posiadają negatywnego wyniku testu lub nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2.