Sesja odbędzie się w dniu  27 stycznia 2022 roku (czwartek) o godzinie 1400 w sali „Herbowej”
Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Słupeckiego:
– Nr XLVI/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.
– Nr XLVII/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2021.

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki za rok 2021.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia
1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2022-2035
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Powiatu oraz ustalenia jej składu osobowego

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie obrad.