Folklor ze wszystkich stron świata zawitał do Słupcy trzeciego dnia Wawrzynek za sprawą Festival of Traditional Art .
 
Widowisko współorganizowane przez Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki , Zespół Tańca Ludowego Poligrodzianie – Folk Dance Ensemble Poligrodzianie oraz Urząd Miasta w Słupcy zgromadził liczną publiczność.
 
Występujący na słupeckiej scenie artyści reprezentowali Argentynę, Indie, Kostarykę, Turcję, Francję i Ukrainę. Kulturowe bogactwo wyrażone w barwnych strojach i rożnorodnym repertuarze wywarło duże wrażenie na widzach.
 
Słupca byla jednym z kilku wielkopolskich miast, w których gościł Festiwal Sztuki Ludowej. Tegoroczna, szesnasta odsłona wydarzenia zakończy się w Szreniawie.