XXXVI sesja on-line Rady Powiatu Słupeckiego

Sesja  odbędzie się w dniu  29 kwietnia 2021 roku (czwartek) o godzinie 1300 za pomocą systemu sesji zdalnej PEXIP.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Słupeckiego:

– Nr XXXIV/2021 z dnia 15 marca 2021 r.

– Nr XXXV/2021 z dnia 25 marca 2021 r.

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.
 7. Skarga na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie obrad.