Odznaką „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” uhonorowano dziś (10.03.) Tadeusza Raczkowskiego, byłego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy i Andreasa Krausa, pedagoga i koordynatora wymiany polsko – niemieckiej pomiędzy słupeckim LO i Ratsgymnasium Stadthagen.
 
Odznaczenia wręczył wicestarosta Czesław Dykszak, a uchwały Rady Powiatu przyznające wyróżnienie odczytała członkini Zarządu Powiatu Aleksandra Kazuś-Wróblewska.
 
Okazją do uhonorowania była 33. rocznica współpracy pomiędzy placówkami zapoczątkowana w 1990 roku szkolną wymianą młodzieży i kontynuowana następnie dzięki zaangażowaniu nieżyjącego już nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych Andrzeja Stencla i Andreasa Krausa, nauczyciela filozofii z Ratsgymnasium Stadthagen.
 
Od przyjęcia przez Radę Powiatu uchwały honorującej Andreasa Krausa mijają trzy lata, jednak okoliczności spowodowane pandemią uniemożliwiły wcześniej wręczenie odznaczenia, podobnie jak uniemożliwiły świętowanie jubileuszu 30-lecia współpracy pomiędzy szkołami. Okazja, aby uczynić zadość nadarzyła się w tym roku, przy okazji pracy nad kolejnym projektem teatralnym realizowanym przez Ratsgymnasium i LO.
 
Tegoroczna wymiana młodzieży polsko-niemieckiej, z których każda poprzednia dotyczyła trudnej, wspólnej historii opiera się na sztuce teatralnej zatytułowanej „Przystanek Izbica”, dziejącej się w dwóch wymiarach, przeszłym i współczesnym. Obydwa łączy tematyka Holokaustu, z jednej strony będąca w spektaklu osobistym doświadczeniem dwóch przyjaciółek, z drugiej projekcją indywidualnych postaw wobec złożonej historii. Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego Andreas Kraus od początku swojej pracy dydaktycznej koncentrował się na edukowaniu młodych Niemców i organizowaniu wycieczek szkolnych m.in. do Oświęcimia. Z czasem zainicjował również kontakty z polskimi rówieśnikami, by w końcu współpracę uczynić trójstronną poprzez włączenie w wymianę młodzieży izraelskiej. Współdziałanie z Ratsgymnasium to także duża zasługa Tadeusza Raczkowskiego, drugiego z wyróżnionych, byłego już dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy, który przez prawie dwie dekady tworzył i współtworzył wiele projektów związanych ze współpracą zagraniczną, nie tylko z sąsiadami z Niemiec.
 
Zainicjowane ponad trzy dekady temu kontakty, zamierza kontynuować Urszula Radosiewicz, obecna dyrektor słupeckiego LO.