W związku z wprowadzonym na terenie kraju stanem epidemii związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem),

w REGULAMINIE KONKURSU „SŁUPECKI ROLNIK ROKU 2020”

wprowadza się zmiany dotyczące pkt. VIII, nadając mu następujące brzmienie:

 

„VIII. Terminarz konkursu:

  1. Do 16 marca 2020 r. – zatwierdzenie przez Starostę Słupeckiego warunków konkursu i powołanie Kapituły.
  2. Do 29 maja 2020 r. – eliminacje terenowe i zgłaszanie kandydatur do Biura Organizacyjnego Konkursu.
  3. Do 31 lipca 2020 r. – wizytacje zgłoszonych gospodarstw przez członków Kapituły Konkursu.
  4. Do 31 sierpnia 2020 r. – zakończenie prac Kapituły nad wyłonieniem laureatów Konkursu i przedstawienie listy laureatów Staroście Słupeckiemu.
  5. 6 września 2020 r. – uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień podczas uroczystości Dożynek Powiatowych w Zagórowie.

 

Obsługę konkursu prowadzi: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20, tel. 275 86 06 oraz 275 86 30

Poniżej:

Deklaracja uczestnictwa SR.605.5.2020 Deklaracja uczestnictwa

Ankieta Konkursowa SR.605.5.2020 Ankieta SRR 2020

REGULAMIN REGULAMIN