Powiat Słupecki i trzy gminy z naszego terenu – Lądek, Powidz i gm. Słupca przystąpiły do projektu „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”.
 
Dzięki temu do każdego z tych samorządów trafi po milion dwieście tysięcy złotych po to by pomóc m.in. miejscowym przedsiębiorcom w transformacji energetycznej jaka nas czeka w przyszłości.
 
Dziś (13.04.) w naszym starostwie umowy na projekt dla wschodniej wielkopolski, opiewający w sumie na 85 milionów złotych podpisali: Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki, wicestarosta Czesław Dykszak, skarbnik powiatu Rafał Piasecki a także przedstawiciele gmin – beneficjentów.
 
Głównymi rezultatami środowiskowymi projektu będzie redukcja CO2 z zakładów szczególnie uciążliwych, z sektora komunalno-bytowego i z zakładów MŚP oraz redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną w Wielkopolsce Wschodniej osiągnięta w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i przedsiębiorstw MŚP.
 
Ponadto projekt zakłada wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym, redukcję emisji zanieczyszczeń, których standardy jakości powietrza nie są dotrzymane, a także wdrożenie standardu zielonych zamówień.
 
W ramach projektu nastąpi również wzmocnienie organu administracji samorządowej poprzez powołanie z dniem 01.07.2023 r. Powiatowego Doradcy Klimatycznego, który będzie udzielał bezpośredniego wsparcia i doradztwa przedsiębiorcom z sektora non-ETS, działającym na terenie powiatu lub chcącym uruchomić swoje działania.
 
Powiatowy Doradca Klimatyczny będzie również pomagał przedsiębiorcom w pozyskaniu przez nich środków na przeprowadzenie wymaganych inwestycji, a także będzie pozyskiwał środki komplementarne dla swojej JST.
 
Rolą Powiatowego Doradcy Klimatycznego będzie również zinwentaryzowanie w powiecie terenów zdewastowanych i zdegradowanych oraz obiektów stanowiących potencjał dla inwestycji w rozwój OZE lub do rekultywacji w kierunku np. leśnym. Ponadto doradca klimatyczny prowadzić będzie szeroko zakrojone działania na szczeblu lokalnym, zmierzające do podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez prowadzenie spotkań, wydarzeń czy kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących ochrony klimatu i skutków zmian klimatycznych, promowania odnawialnych źródeł energii i proekologicznych źródeł transportu, oszczędności wody, energii, jak również prawidłowej segregacji odpadów.