Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w 2024 r. określonych w ,,Rocznym programie współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”,

w zakresie:

1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

2) działalność na rzecz integracji cudzoziemców,

3) ochrona i promocja zdrowia,

4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

6) turystyka i krajoznawstwo,

7) ratownictwo i ochrona ludności,

8) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

9) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

10) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w programie.

Oferty można składać do 14 marca 2024 roku do godz. 12:00

Dostęp do generatora ofert i sprawozdań pod poniższym linkiem: https://powiatslupecki.engo.org.pl/

 Zapraszamy do składania ofert.

uchwała zarządu powiatu o ogłoszeniu konkursu

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w ramach projektu Life After Coal pn. „Innowacyjne modele biznesowe”!

Zbliżające się spotkanie dot. innowacyjnych modeli biznesowych jest dedykowane nie tylko przedsiębiorcom, ale także absolwentom oraz wszystkim, którzy myślą o założeniu własnej firmy w Wielkopolsce Wschodniej. To niepowtarzalna okazja, aby zgłębić tajniki skutecznego modelowania biznesowego i zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne do sukcesu w dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu.

Podczas szkolenia eksperci z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego pokażą jak w sposób optymalny i zgodny z najlepszymi praktykami branżowymi urzeczywistniać projekty. Bezpłatne szkolenie pozwoli na zdobycie umiejętności, które umożliwią efektownie zaplanować, zaprojektować a także przetestować szereg założeń danego przedsięwzięcia.

Data oraz godzina: 7 marca 2024 br., godz. 10:00 – 15:15

Lokalizacja: Turecka Izba Gospodarcza, ul. Stefana Żeromskiego 37, 62-700 Turek

Dla kogo skierowane jest szkolenie?

 • Przedsiębiorcy z sektora MŚP,
 • Osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności,
 • Absolwenci aspirujący do wejścia na rynek pracy z własnym pomysłem na biznes.

Co zyskasz?

 • Zrozumienie kluczowych elementów skutecznego modelu biznesowego,
 • Umiejętność stosowania narzędzia Business Model Canvas do projektowania i testowania założeń biznesowych,
 • Wiedzę na temat najlepszych praktyk i błędów do uniknięcia w procesie modelowania biznesowego,
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.

Jak się zarejestrować?

Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy tutaj.

Masz pytania?

Zachęcamy do kontaktu z p. Karoliną Halladin, tel: 696 012 126, e-mail: life@ppnt.poznan.pl

Podczas szkolenia „Innowacyjne modele biznesowe” uczestnicy zdobędą zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną w zakresie kreowania i testowania modelu biznesowego. Wykorzystane będzie narzędzie Business Model Canvas a także przedstawione zostaną przykłady i dobre praktyki z zakresu modelowania biznesowego. Praca w grupie oraz wzajemna wymiana doświadczeń w trakcie warsztatu pozwoli na utrwalenie umiejętności oraz wiedzy dotyczącej modeli biznesowych.

LINK DO WWW Life After Coal – informacja o szkoleniu:

„Innowacyjne modele biznesowe” – ruszyła rejestracja – Life After Coal

LINK DO FORMULARZA:

Szkolenie „Innowacyjne Modele Biznesowe” – 07.03.2024 r. | Formularze PPNT

Dotacje Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Zarząd Powiatu Słupeckiego zaprasza do składania wniosków o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się w granicach powiatu słupeckiego.

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej należy składać do końca lutego 2024 roku. O dacie złożenia wniosku, decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Słupcy. Wniosek złożyć można osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Słupcy ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel w roku bieżącym wynosi 20 000,00 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z Uchwałą NR LXXII/439/2024 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/zasoby/files/buiro_rady/uchwaly/2024/439.pdf

Wniosek w formie edytowalnej dostępny jest poniżej:

Ferie zimowe – konsumencie, pamiętaj o swoich prawach!

Wymarzony i beztroski zimowy odpoczynek? Znajomość praw konsumenckich pozwala
w pełni cieszyć się zimowymi atrakcjami i zareagować, gdy pojawią się trudności.

Wybór najlepszej oferty

Poszukiwanie korzystnej i pasującej do naszych oczekiwań oferty wypoczynku to niełatwe
i czasochłonne zadanie. Pamiętajmy, że prezentowane na portalach oraz w reklamach ceny powinny być aktualne i zawierać wszystkie elementy. Nieuczciwe jest pokazywanie innej ceny
w wyszukiwarce, a innej po rozwinięciu szczegółów oferty.

Jakie opony zimą?

Przepisy drogowe danego kraju obowiązują nie tylko obywateli, ale również odwiedzających
i turystów. Dotyczy to również posiadania opon zimowych lub łańcuchów. W niektórych krajach np. Bułgarii, Chorwacji, Litwie, Łotwie, Słowenii, czy Słowacji posiadanie opon zimowych
lub całorocznych jest obowiązkowe w konkretnych terminach. Inne kraje stosują nakazy uzależnione np. od pogody, regionu lub znaków drogowych. Przed podróżą samochodową
po Europie – szczególnie zimą, warto zmienić opony na zimowe. Korzystając z wypożyczalni samochodów upewnijmy się, że auto wyposażone jest w odpowiednie ogumienie i wymagany sprzęt dodatkowy (np. łańcuchy czy gaśnica).

Transport zbiorowy

Podróżnych korzystających z transportu zbiorowego może spotkać wiele przykrych sytuacji. Najczęstsze z nich to opóźnienie lub odwołanie samolotu, pociągu lub innego środka transportu. W takich przypadkach prawo chroni pasażerów i umożliwia reklamowanie usług, odszkodowania finansowe i rekompensaty. Na stronie Europejskiego Centrum Konsumenckiego konsument.gov.pl dostępne są bezpłatne narzędzia ułatwiające podróżującym dochodzenie swoich praw:

Utrata lub uszkodzenie bagażu

Jeśli nasz bagaż nie doleciał na czas lub jest uszkodzony, zgłośmy to w biurze reklamacji bagażowych na lotnisku jeszcze przed opuszczeniem strefy tranzytowej. Poprośmy o wydanie raportu PIR (Property Irregularity Report) – to podstawa do dalszych roszczeń. W czasie oczekiwania na bagaż możemy kupić rzeczy pierwszej potrzeby (tj. ubranie, bieliznę, środki higieniczne), ale koniecznie zachowajmy dowody zakupu (faktury, paragony). Należy wysłać

je wraz z reklamacją, aby uzyskać zwrot kosztów. Uwaga! Linie lotnicze skrupulatnie sprawdzają czy zakup był konieczny. Jeśli zginęły lub zostały uszkodzone np. narty, możemy domagać
się również zwrotu kosztów wypożyczenia sprzętu. Ważną kwestią jest zapakowanie bagażu zgodnie z wytycznymi przewoźnika, np. narty zaliczane są do kategorii bagażu sportowego
i taki rodzaj bagażu powinien być zakupiony w rezerwacji.

Górna granica odpowiedzialności linii lotniczych za bagaż to równowartość 1288 SDR (międzynarodowa jednostka rozrachunkowa), czyli obecnie ok. 6800 zł. Jeśli nasz bagaż jest wart więcej, możemy wykupić ubezpieczenie lub zgłosić na lotnisku (przed nadaniem bagażu) specjalną deklarację wartości bagażu, co może wiązać się z dodatkową opłatą.

Wypożyczenie sprzętu sportowego

Jeżeli wypożyczamy narty, snowboard czy łyżwy, nie zgadzajmy się na zostawienie dokumentu tożsamości lub jego kopiowanie. To praktyka niezgodna z prawem i może prowadzić do kradzieży danych osobowych i utraty pieniędzy. Wypożyczalnia może pobrać adekwatną kaucję lub spisać niezbędne dane z dokumentu. Należy dokładnie obejrzeć sprzęt i zgłosić zauważone wady, by zapobiec pobraniu rekompensaty za wcześniej istniejące defekty.

Skipass a warunki pogodowe

Decydując się na kupno karnetu skipass sprawdźmy warunki na jakich jest on oferowany. Zwrot pieniędzy może być uzależniony od konkretnej sytuacji i często wyklucza warunki pogodowe. Jeżeli jednak wina będzie leżała po stronie operatora stoku, np. wyciąg przestanie działać, wtedy możemy domagać się zwrotu pieniędzy za dni, w których nie mogliśmy korzystać
z karnetu.

Pamiętajmy o karcie EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest bezpłatnie i ułatwia korzystanie
z opieki medycznej w państwach Unii Europejskiej, EFTA oraz w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Dzięki tej karcie mamy prawo do niezbędnego i nieplanowanego leczenia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej, na takich samych zasadach jak obywatele danego państwa.
Jeśli w tym państwie pacjent pokrywa część kosztów za wizytę u lekarza, to także dla nas będzie ona częściowo odpłatna.

Źródło: ECK (https://konsument.gov.pl/aktualne/beztroskie-ferie-2024/)

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Magdalena Żychowicz

UWAGA!!! Ważny komunikat dla fundacji oraz stowarzyszeń posiadających osobowość prawną z terenu powiatu słupeckiego

Komunikat dotyczący fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną, jako instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2023.1124 t.j. z dnia 2023.06.16)

Do instytucji obowiązanych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 wyżej wymienionej ustawy zalicza się:

 • stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
 • fundacje utworzone na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W związku z powyższym Starosta Słupecki w ramach sprawowanego nadzoru i kontroli nad fundacjami i stowarzyszeniami posiadającymi siedzibę na terenie powiatu słupeckiego, zwraca się z prośbą o przesłanie  do 12.02.2024 r. informacji według załączonego wzoru oświadczenia.

Oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji w sprawach majątkowych należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Wydział Spraw Społecznych, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca lub skanem na adres e-mail: andrzej.grzeszczak@powiat-slupca.pl  lub katarzyna.koralewska@powiat-slupca.pl  

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod podanym numerem telefonu: 63 275 86 00 wew. 51

Prośbę o złożenie oświadczenia prosimy potraktować jako pilną.

Oświadczenie

Konkurs z wiedzy prawniczej dla młodzieży szkolnej z powiatu słupeckiego

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o prawie oraz kształtowanie postaw szacunku wobec prawa wśród młodzieży szkolnej.  

Konkurs został przygotowany przez ekspertów Fundacji Honeste Vivere – adwokatów i radców prawnych.

Składa się z 29 pytań jednokrotnego wyboru, z których każde będzie miało trzy możliwe warianty odpowiedzi. Każdorazowo po odpowiedzi na wszystkie pytania zostanie wyświetlona informacja o osiągniętym wyniku oraz wszystkie poprawne odpowiedzi.

Konkurs jest dostępny pod linkiem: https://forms.gle/M6ktxhqCBxob5NKx6

Zakres tematyczny konkursu to podstawowa wiedza o zasadach ustroju Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiedza o prawach i obowiązkach obywatelskich młodzieży z zakresu prawa cywilnego, karnego i rodzinnego.

LIFE AFTER COAL PL – WDRAŻANIE STRATEGII NA RZECZ NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ WIELKOPOLSKA WSCHODNIA 2040


Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
 zaprasza na kolejne spotkanie tematyczne dla MŚP realizowane w ramach projektu LIFE AFTER COAL PL – WDRAŻANIE STRATEGII NA RZECZ NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ WIELKOPOLSKA WSCHODNIA 2040”

pn.: „Efektywność energetyczna – finansowanie przedsięwzięć ze środków unijnych i krajowych”

Webinar odbędzie się 1 lutego 2024 r. w formule on- line na platformie Zoom, Zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 31.01.2024 r., na adres e-mail:  life@arrkonin.org.pl

 

Podczas spotkania omówione zostaną bieżące i planowane nabory wniosków dla przedsiębiorców z sektora MŚP chcących realizować inwestycje poprawiające efektywność energetyczną oraz rozwój OZE.  

Zakres tematyczny spotkania:

 1. Fundusz Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENIKS)
 2. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)
 3. Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027
 4. Środki krajowe dostępne w NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Poznaniu

  Program
  Formularz_zgloszeniowy