Chrońmy pszczoły!

KOMUNIKAT

Chrońmy pszczoły!!!

 

W związku ze zbliżającymi się pracami polowymi przypominamy, że nieprawidłowe wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin, niesie za sobą duże zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy!

Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, co w szczególności dotyczy owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych!

Stosując środki ochrony roślin zwróć szczególną uwagę na:

  • stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
  • dobieranie środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
  • stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie;
  • niestosowanie preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
  • wykonywanie zabiegów po zakończonych lotach owadów zapylających;
  • przestrzeganie okresów prewencji;
  • niewykonywanie zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu;
  • zachowywanie minimalnych odległości od pasiek (20 m).

 

Szkolenie dla pszczelarzy z terenu powiatu słupeckiego

Blisko 40 pszczelarzy z terenu powiatu słupeckiego stawiło się na, zorganizowanym dla nich w sobotę14 kwietnia w słupeckim Starostwie, szkoleniu.

W imieniu władz samorządowych wszystkich zebranych powitał Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego oraz z zamiłowania pszczelarz – Bogdan Jastrząb.

Szkolenie adresowane było do wszystkich pszczelarzy z terenu powiatu słupeckiego, zarówno tych zrzeszonych w Kołach, jak również sympatyków pszczelarstwa. Szkolenie prowadził dr Andrzej Jędruszuk, specjalizujący się w chorobach pszczół.

Tematem szkolenia, oprócz chorób pszczół, były również zagadnienia dotyczące nowych leków do zwalczania warrozy, podlegających refundacji.

Ponadto od 2010 r. Powiat, w ramach prowadzonej współpracy z Kołami Pszczelarskimi z naszego powiatu dokonuje zakupu węzy, którą prezesi kół pszczelarskich dalej rozdzielają wśród swoich pszczelarzy. Do tej pory Powiat zakupił ponad 1 570 kg węzy.

Od 1 maja 2018 r. zaczną obowiązywać uchwały antysmogowe

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje:

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, na terenie całego województwa wielkopolskiego, od 1 maja 2018 r.  zaczynają obowiązywać UCHWAŁY ANTYSMOGOWE, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu.

Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych.

szczegółowe informacje na stronie: http://www.umww.pl

14 kwietnia szkolenie dla pszczelarzy

Starosta słupecki Mariusz Roga zaprasza

wszystkich członków Kół/Stowarzyszeń Pszczelarskich

z terenu Powiatu Słupeckiego oraz sympatyków pszczelarstwa

do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu chorób pszczół

oraz nowych leków do zwalczania warrozy podlegających refundacji.

Szkolenie odbędzie się 14 kwietnia br. (sobota) o godzinie 9.00

w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Szkolenie poprowadzi dr Andrzej Jędruszuk, specjalizujący się w chorobach pszczół.