W „Konińskim Kurierze Oświatowym” ukazał się artykuł Marty Marciniak, nauczycielki Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy zatytułowany „Ekonomika sposoby na czasy pandemii”.

Znajdziemy w nim dużo informacji na temat funkcjonowania placówki w okresie ograniczeń związanych z wirusem SARS-CoV-2, tego jak sobie radzi i jak mobilizuje uczniów do kontaktu ze szkołą poprzez różnorodne formy zajęć.

Jak pisze autorka: „Choć drzwi „Ekonomika” są zamknięte, a sale klasowe puste, wychowankowie ZSE w Słupcy nie tracą kontaktu z nauczycielami ani kolegami i koleżankami. I nie mamy tu na myśli relacji nauczyciel – uczeń niezbędnej do realizacji zajęć lekcyjnych, lecz współpracę po lekcjach, np. udział w najróżniejszych projektach, zajęciach sportowych, konkursach przedmiotowych czy działalność w przedsięwzięciach Samorządu Uczniowskiego”.

Karolina Rakowicz, dyrektorka Zespołu Szkół Ekonomicznych, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Słupecki, jasno wykłada filozofię jak przyświeca kadrze szkoły: „Pandemia zmieniła nasz sposób funkcjonowania, tryb pracy i nauki, wpłynęła na formę kontaktów społecznych. Po raz pierwszy w polskich szkołach wprowadzono zdalną edukację. Pandemia wymusiła zmiany w wielu obszarach życia szkoły. Mogliśmy narzekać i okazywać niezadowolenie z tego, co nas spotkało, co spotkało cały świat. Szybko jednak uzmysłowiliśmy sobie, że nic takim podejściem nie zmienimy, więc nie pozostało nam nic innego, jak stawić temu czoła i zacząć działać”.

Warto sięgnąć do lektury tekstu, aby przyjrzeć się od środka działalności szkoły, która jak wiele innych, mierzy się z zupełnie nowymi, dotychczas nieznanymi wyzwaniami.

W publikatorze jakim jest „Koniński Kurier Oświatowy”, wydawany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli, zamieszczono jeszcze jeden interesujący tekst autorstwa Piotra Gołdyna, konsultanta CDN w Koninie, który w trzeciej części rozważań „O szkołach powszechnych we Wschodniej Wielkopolsce w roku szkolnym 1927/28” pisze o powiecie słupeckim.

artykuł_EKONOMIK