Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu procedury utworzenia w naszym powiecie Młodzieżowej Rady Powiatu Słupeckiego. Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w tej sprawie i przekazuje dokument do konsultacji. Uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 25.07.2022 roku do godziny 15:00 w biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Słupcy ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca lub drogą listowną na adres: Starostwo Powiatowe w Słupcy ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca z dopiskiem ,, Konsultacje Projektu Uchwały Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu słupeckiego i nadania jej statutu.”

Plik w formie edytowalnej znajdą Państwo tutaj – Ogłoszenie o konsultacjach – Projekt MRP.
Projekt uchwały: Uchwała MRPS